Případová studie hodnotových toků v MH Teplárenský holding – Karin Rybárová (SK)

Thursday 26. 1. 2023, 11:20 - 11:45 (Hall 2)
Vysokorychlostní IT (HVIT) a value streamy