Bohdan Urban

Vystudovaný právník se zaměřením na správní právo a síťová odvětví (telekomunikace a energetika).  Od roku 1997 střídavě působil na Ministerstvu vnitra v odboru legislativy, jako ředitel odboru veřejné správy a e-Governmentu a od konce roku 2017 působí jako ředitel odboru provozu informačních technologií a komunikací. V mezidobí působil například ve společnostech UPC Česká republika, a.s. (ředitel právního oddělení), ČEZ, a.s.  (senior projektový manažer), PRAŽSKÁ ENERGETIKA HOLDING, a.s.  (předseda představenstva) a vedl jako ředitel municipální firmu v oblasti facility managementu.

Je ženatý, má tři děti. Ve volném čase se věnuje sportu (volejbal, lyžování, cyklistika), četbě a dalším společenským aktivitám.

Bohdan Urban, Ministerstvo vnitra ČR, Ředitel odboru informačních technologií a komunikací


Program přednášejícího