Marek Kaňák

Marek Kaňák má dlouholetou zkušenost s ITIL a řízením IT. Byl jedním z prvních lidí, kteří implementovali ITIL v Českých podmínkách. Od roku 1998 řídil IT týmy v České spořitelně a dnes řídí IT podporu nejen pro Statutární město Ostrava ve společnosti OVANET a.s.

Ing. Marek Kaňák, Vedoucí oddělení IT podpory OVANET a.s.


Program přednášejícího