Paul Wilkinson

Paul Wilkinson, ředitel a vlastník GamingWorks.nl.

Paul aktivně působí v oblasti ITSM více než 30 let v rolích řídícího konzultanta, manažera vývoje služeb a jako tvůrce ITILu. Je spoluautorem ITIL publikací “Planning to Implement IT Service Management” a byl členem týmu Practitioner Architects. Je ředitelem a vlastníkem GamingWorks, společnosti, která vyvinula mezinárodně uznávanou simulační hru ‘Apollo 13 – an ITSM case experience’ i věcné simulace Cybersecurity, Project management, Business & IT-Alignment a DevOps. Podílel se také na vývoji ‘ABC of ICT’ (The Attitude, Behavior and Culture of ICT) publikací, vedl ABC workshopy a simulační workshopy, s pracovníky více než 500 organizací z celého světa.


Program přednášejícího