Tereza Křetínská

Tereza Křetínská má více než 10 let zkušeností v oblasti komunikace a řízení změn na mezinárodní úrovni. Tereza a její tým se podílejí na budování optimálního pracovního klimatu a vztahů prostřednictvím tradičních i inovativních komunikačních kanálů a forem. Od roku 2020 se aktivně věnuje i zlepšování zaměstnaneckých zkušeností (z angl. employee experience), a to zatím především na poli působnosti lidských zdrojů. Od roku 2023 převezme zodpovědnost i za vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. 

Její velkou zálibou je studium kultury, a to jak organizační, tak objevování rozmanitosti kultur národních. 

Tereza vystudovala obor podniková ekonomika a management na Vysoké škole ekonomické v Praze.


Program přednášejícího/Agenda