Věra Škultétyová

Od roku 1997 jsem jednatelkou společnosti IVE-AGENTURA, s.r.o., která se pohybuje v oblasti personalistiky, finančního a procesního controlingu. Zaměřujeme se na komplexní řešení klíčových oblastí vnitrofiremních procesů s cílem rozpoznávání a rozvoje tzv. firemní DNA. Pracujeme na principu partnerského poradenství, využíváme svých specializací a odborností, já například své zkušenosti na poli grafologie a psychologie písma, a to při vytváření osobnostních profilů, charakteristik uchazečů o zaměstnání, při formování fungujících pracovních kolektivů, při řešení krizových situací.

Od roku 2010 se intenzivně účastním vzdělávacích projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, financovaných Evropským sociálním fondem jako diagnostik, lektor, tvůrce obsahu vzdělávacích modulů, jako psychologický poradce.

V těchto projektech vždy zúročím nejen svoje zkušenosti z personální práce, ale také znalosti z psychologie a plně využiju práci s rukopisem. A z těchto projektů mohu jmenovat ty nejzajímavější – „Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji I-III“, „Královská šance aneb Pojď a pracuj v Anglii“, „Neztrácím krok – Za lepší postavení žen 55+ na trhu práce ve Zlínském kraji“.

Působím v oblasti vzdělávání dospělých, věnuji se individuálnímu poradenství, v roce 2015 jsem se stala soudním znalcem, ve specializaci grafologie. Analyzuju ruční písmo, ať už se jedná o závěti, ručně psané listiny, dopisy, poznámky. Účel mého zkoumání písma je vždy jiný, to záleží na tom, k čemu pak moje analýza písma poslouží. Obracejí se na mě nejen soudy, policie, ale i firmy a soukromé osoby. Každý odborný úkol je jedinečný, každý vyžaduje jiné zpracování, každý můj znalecký posudek je vystavěný trochu jinak.

Grafologie neboli psychologie písma patří mezi diagnostické metody využívané i v soudním znalectví a klinické psychologii. Vědomý nácvik psaní rukou se dá přirovnat k terapii, protože nás dovede k vnitřnímu klidu a pomalu mění naše povahové rysy. Zabývám se také koučinkem, osobnostním rozvojem prostřednictvím písma.


Program přednášejícího/Agenda