Workshop DevOps – Nejčastější problémy a jejich řešení (Vladimír Kufner)

Pátek 24. 1. 2020, 10:30 - 11:25 (sál A2 AKT)
Workshopy

Přednášející

Workshop bude probíhat tak, že nejprve si vybereme z celkem 12 témat 3-4 z nich, které jsou nejzajímavější pro publikum. Pro vybrané téma vždy shrnu, co k tomu má ITIL, jak se k tomu staví DevOps a pak si řekneme formou volné diskuze, jaké jsou indikátory toho, že to děláme špatně (Anti-patterns), naopak indikátory, že to děláme dobře (Patterns) a konečně principy a praktiky, které je dobré v souvislosti s vybraným tématem držet. Nevybraná témata budou předmětem navazujících itSMF CZ mini workshopů na DevOps.