Jak mohou vůdci překonat problémy přenášení nových poznatků do praxe! (Paul Wilkinson)

Pátek 24. 1. 2020, 09:15 - 09:45 (sál A1 AFRIKA)
IT Service Management

Přednášející

Říká se, že nemůžete nikoho naučit plavat nebo jezdit na kole zasláním na seminář. Přesto se zdá, že tento klíčový fakt ignorujeme, když potřebujeme vyškolit naše zaměstnance v oblasti IT!

Jako vedoucí pracovníci v oblasti IT jste pravděpodobně zažili, jak se lidé vracejí ze školení a certifikačních zkoušek a často se snaží uplatnit své nové znalosti v reálném prostředí IT organizace, které připomíná tlakový hrnec. Zdá se, že mnohé ze současných certifikačních programů v oblasti IT – ať už ITIL 4, nebo DevOps, nebo Lean – se ze své podstaty zaměřují na teoretické poznatky. Opravdu všechno to jsou velmi dobré znalosti; ale jak aplikujete tyto koncepty ve své práci?

V této lekci Paul vysvětlí, jak je třeba uplatnit nové myšlení i při plánování školení zaměstnanců. Budou se probírat zejména následující otázky:

  • Jak by si vedoucí měli stanovit cíle školení?
  • Jaké možnosti mají vedoucí, pokud jde o předávání nových praktických poznatků zaměstnancům?
  • Jak mohou vedoucí a zaměstnanci vytvořit nové učební pomůcky pro lepší zapamatování poznatků – a co to vlastně znamená?
  • Jak můžeme vědět, kdy bylo školení efektivní – existuje způsob, jak měřit?

Jsou byznys simulace efektivní; co to vlastně je; a jaké jsou výhody a nevýhody této možnosti oproti tradičnímu školení v učebně?

Paul Wilkinson, GamingWorks, Ředitel a vlastník