Chaos engineering (projekt Airbank Germany) – Ladislav Janatka, Tomáš Lisý

Pátek 24. 1. 2020, 12:00 - 12:25 (sál A1 AFRIKA)
IT Service Management

V distribuovaných IT systémech jsou nevyhnutelné nejen chyby ve funkčnosti aplikací, ale i v infrastruktuře. Přechodem na cloudové služby přestávají firmy mít svoji infrastrukturu plně pod kontrolou a musí proto svoje aplikace adaptovat na „nepředpokládané“ potíže.

V DevOps Velvonu zvyšujeme odolnost IT pomocí chaos inženýrství. Ověřujeme chování systému v problémových situacích, které za běžných okolností nastávají až na produkčním prostředí (nedoručené zprávy, výpadky sítě, dlouhé latence). Museli jsme předefinovat metriky dostupnosti a upravit vnímání „normálního“ chování systému.

Představíme, jak jsme k chaos inženýrství přistoupili. Ukážeme si i aplikaci chaos inženýrství v praxi.