Jak jsme se inspirovali ITILem v dobrém i zlém při sjednávaní nové smlouvy (Bohdan Urban)

Čtvrtek 23. 1. 2020, 15:15 - 15:40 (sál B BLANÍK)
IT Service Management

Přednášející

Prezentace bude pojednávat o aktivitách Ministerstva vnitra ve vztahu k promítnutí základních prvků projektového řízení při sjednávání tzv. Nové hlavní smlouvy mezi Ministerstvem vnitra a s.p. NAKIT.

Poskytování většiny služeb pokrývajících správu a provoz komunikační infrastruktury MV byl do r. 2018 kryt smlouvou, která byla uzavřena v roce 2008. Dále byly doplňovány další činnosti s. p. NAKIT (konzultace a provozní činnosti, resp. správa infrastruktury vyplývající z realizovaných projektů zejm. z období 2009 – 2014).

MV již. v r. 2014 v koordinaci s Policií ČR a HZS jako uživateli těchto služeb přistoupilo ke komplexní redefinici původního smluvního vztahu, kdy účelem je uzavření zcela nové smlouvy, která reflektuje potřeby MV, zejm. v oblasti tzv. SLA (zajištění úrovně poskytovaných služeb), vč. nového modelu monitoringu a reportingu služeb a odpovídá aktuálním požadavkům MV. Změnil se celkový koncept vztahu z (primárně) paušálních plateb na postupný přechod na výkonové financování.

Principiálně bylo dojednáno zajištění (a) infrastrukturních služeb „ICT operátora“ v oblasti infrastruktury (takzvané generální služby), (b) volitelné ICT služby pro koncové uživatele (útvary) formou tzv. zákaznických služeb a (c) tzv. ad hoc služby, tj. služby na vyžádání včetně služeb konzultačních.

Podporu pro řízení požadavků, stejně jako činnosti Cenového výboru a Řídícího výboru a zajišťovat celkovou podporu pro změny předpokládané („change management“) v průběhu r. 2019 bude poskytovat věcně příslušný útvar MV (tj. OPITK).