Co může o nás prozradit rukopis? – Věra Škultétyová (CZ)

Čtvrtek 26. 1. 2023, 16:05 - 16:30 (Sál 2)
Selhat rychle, ale stylově

Přednášející

Selhat rychle, ale s grácií – kterým osobnostem se to rozhodně povede? Těm, co mají osobní kouzlo, svým chováním, jednáním, vlastním šarmem si dokáží získat ostatní, těm nezávislým, optimisticky naladěným, bez zábran, přímočarým, plným energie, nápadů, prostě komunikativním. Prozradí to náš rukopis? Co znamená naše malé či velké písmo, jeho sklon, obloučky, špičky, nitky, úzká nebo široká písmena, rukopis spojitý či oddělený?