DevOps common issues/mistakes/myths (Vladimír Kufner)

Čtvrtek 23. 1. 2020, 13:00 - 13:25 (sál A1 AFRIKA)
IT Service Management

Přednášející

Prezentace si bere za cíl uvést nejčastější mýty, které se ve světě DevOps objevují a pokouší se je srovnat s realitou (informace ve formě backup slides). Vysvětluje, proč tyto mýty vadí a jak se k nim genericky postavit.

Dále probírá typické otevřené body/problémy/chyby které se v oblasti DevOps objevují. Návrh, jak je řešit, bude probírán na navazujícím Workshop DevOps – nejčastější problémy a jejich řešení.