DevOps jako nezbytná podmínka přežití IT útvarů (Ludmila Vráželová)

Čtvrtek 23. 1. 2020, 13:30 - 13:55 (sál A1 AFRIKA)
IT Service Management

Přednášející

S pokračující digitalizací všech odvětví – od retailu po zdravotnictví je IT pod velkým tlakem na zrychlování. Je třeba okamžitě reagovat na změny a rychle dodávat řešení, která pokryjí neustále měnící se trhy a okolní prostředí organizací. IT firmy a útvary, které nebudou umět na tuto potřebu rychlosti reagovat, zažijí odklon zákazníků ke konkurenci, která pokryje jejich požadavky v podstatě na „klik tlačítka“. DevOps je odpovědí na tento tlak a cestou, jak nejen udržet krok s potřebami zákazníků, ale zejména jak jim být nepostradatelným partnerem v náročném prostředí a akcelerátorem jejich úspěchů.

DevOps je způsob fungování IT, kterým lze dosáhnout dramatického zrychlení dodávek zákazníkům. Nelze jej ale „zavést přes noc“, jde o cestu postupného implementování konkrétních praktik. Cílem příspěvku je srozumitelně, stručně shrnout o jaké jde praktiky, co DevOps IT organizacím přináší a proč se IT sektor bez DevOps v budoucnu neobejde.