Digitální transformace a inspirativní leadership (Jan Zadák)

Pátek 22. 1. 2021, 09:00 - 09:45 (Sál Africa)
Digitální transformace

Přednášející

  • Probíhající a bezprecedentní digitální transformace globální ekonomiky zásadním způsobem ovlivňuje každé odvětví a segment trhu, veškeré obchodní modely, každou zemi a každou firmu
  • Představuje na jedné straně obrovskou výzvu, ale zejména na straně druhé obrovskou příležitost
  • Nové technologie, disruptivní a mnohdy exponenciální inovace akcelerují rychlost změn kolem nás, našeho ekonomického, společenského a pracovního prostředí
  • Neustále roste tlak na zvyšování produktivity a hledání nových cest k udržení a rozvíjení konkurenceschopnosti, efektivity a dlouhodobé udržitelnosti
  • Narůstají nové výzvy v oblasti lidských zdrojů, schopnosti přitáhnout, udržet si, motivovat a rozvíjet lidský kapitál a lidský potenciál
  • Průmysl 4.0, technický pokrok, digitalizace, automatizace a robotizace, zapojování umělé inteligence (AI) přinášejí nové nároky na neustálý rozvoj našich znalostí, dovedností, schopností a způsobilostí, které jsou klíčové pro úspěch každého z nás v novém digitálním světě
  • Nastala nová éra znalostní a dovednostní ekonomiky. Mění se role lídrů, ale i každého z nás. Základem dlouhodobé udržitelnosti je správná vize a strategie, nadšení zákazníci, efektivní systém vedení a řízení, ale zejména leadership, inovace, rozvoj správné firemní kultury a schopnost adaptovat se