Failures of the traditional organizational structure and how DevOps teams can help – Ludmila Vráželová (EN)

Čtvrtek 26. 1. 2023, 15:05 - 15:30 (Sál 2)
Selhat rychle, ale stylově

Přednášející

Projekty a tradiční organizační struktury v IT odděleních již nestačí. Proto se s nadějí obracíme k produktově orientovaným přístupům. Například DevOps přináší koncept „cross-functional/product-oriented“ týmů, které řeší nedostatky tradičních organizačních struktur. Budou tyto týmy DevOps fungovat lépe než tradiční IT týmy? Cílem této prezentace je jednoduše vysvětlit, jak DevOps týmy fungují z pohledu organizace a dát posluchačům prostor k zamyšlení, zda mohou být DevOps týmy řešením i pro jejich organizace.