Kadence hodnot dle metodických rámců (Petr Hujňák)

Čtvrtek 23. 1. 2020, 11:30 - 11:55 (sál B BLANÍK)
IT Service Management

Přednášející

V pozadí inovovaných či nově vznikajících metodických rámců, jako je převážně preskriptivní COBIT 2019, deskriptivní ITIL 4 či agilně postavený SAFe, je zásadní zvolený přístup ke kadenci dodávky hodnot pro zákazníka. Kadence hodnot předurčuje, jaká forma IT Governance je aplikovatelná a vymezuje frekvenci vývoje a uvolňování software.