Konfigurace jako kód: řízení konfigurací v cloudu (Tomáš Jirka)

Čtvrtek 23. 1. 2020, 11:00 - 11:25 (sál A2 AKT)
IT Service Management

Přednášející

Správné a efektivní řízení konfigurací významně snižuje rizika spojená se správou IT. Dynamické prostředí cloudových služeb, které umožňují pružné škálování, tedy nasazování nových aktiv i jejich vyřazování bez zásahu operátora, s sebou přineslo nutnost fundamentální změny implementace řízení konfigurací. Společně se zaváděním agilních metodik, především DevOps přístupu, se ujalo jako standardní přístup řízení infrastruktury jako zdrojového kódu. V přednášce si vysvětlíme, jak tento přístup naplňuje požadavky konfiguračního managementu, v čem spočívají jeho hlavní výhody a rizika a představíme si některé další oblasti, kde se konfigurace jako kód dá úspěšně využít.