Automatizace – jak mi může pomoci (Yuval Raiz)

Čtvrtek 23. 1. 2020, 16:45 - 17:10 (sál B BLANÍK)
Workshopy

Přednášející

Součástí řešení Service Management Automation X (SMAX) společnosti Micro Focus je automatizace.

V průběhu workshopu ukážeme možnosti automatizace pro plnění požadavků a zpracování událostí.