Oběd a diskuze u stolu

Čtvrtek 26. 1. 2023, 12:15 - 13:15 (Sál 1, Sál 2)