SIAM a role governance (Jaroslav Procházka)

Pátek 24. 1. 2020, 12:00 - 12:25 (sál A2 AKT)
IT Service Management

Přednášející

Svět managementu IT služeb se v posledních letech dramaticky změnil. Po velkých outsourcingových modelech žijeme nyní v realitě, kterou tvoří služby SaaS, Microservices, on Demand.

SIAM se stal součástí každodenní práce v IT odděleních. V prostředí tohoto druhu se role governance často podceňuje. Jak řídíte své dodavatele? Jaká interakce se zainteresovanými stranami? Nastavujete správné parametry?

Pokud chcete zvládat své dodavatele a zainteresované strany byznysu, zúčastněte se této prezentace.