Použití Kanban v IT provozu (Martin Vitouš)

Pátek 24. 1. 2020, 10:30 - 10:55 (sál A1 AFRIKA)
IT Service Management

Přednášející

IT organizace v principu vykonává dvě věci, provozuje stávající IT služby a zavádí nové. V obou případech jsou některé činnosti vidět a některé vidět nejsou. U činností, které vidět nejsou, můžeme vidět menší motivaci pracovníků je vykonávat, ale i vedení je financovat. Přesto jsou důležité a neobejdeme se bez nich. Jejich absence nám například vytváří něco, čemu se říká technologický dluh. Ten nám postupně a skrytě zpomaluje a prodražuje celé IT. Pojďme si v této přednášce ukázat, jak je zviditelnit a tím zvýšit motivaci k jejich realizaci. To je jedna z cest, jak vybudovat vysoce výkonnou IT organizaci.

Martin Vitouš, Konsultant, školitel, mentor, kouč & moderátor, ict-123.com, s.r.o.