Síť reality aneb proč je důležité si nelhat – Aleš Špidla (CZ)

Čtvrtek 26. 1. 2023, 15:35 - 16:00 (Sál 2)
Selhat rychle, ale stylově

Přednášející

Síť reality, respektive její pravdivý popis, umožní propojit zdánlivě nepropojitelné a často znesvářené entity, které jsou v každé firmě nebo instuci. Jejich vzájemná komunikace je ztížena ochranou vlastních písečků. Síť reality ukazuje obraz, ze kterého vystupuje společný cíl pro tyto entity. Jaké benefity z toho plynou, co je nutno pro naplnění společného cíle udělat? Na tyto otázky budeme hledat a nalézat odpověď. Není to složité, jen je nutno malinko změnit úhly pohledů a taky trošku myšlení.