ServiceNow jako integrační platforma (Jan Procházka)

Čtvrtek 23. 1. 2020, 13:00 - 13:55 (sál B BLANÍK)
Workshopy

Přednášející

V podnikovém prostředí obvykle vedle sebe koexistuje více nástrojů a systémů (nejen) pro podporu ITSM, jejichž určení a funkčnosti jsou někdy jedinečné, jindy se prolínají, pomáhají si a doplňují se, ale často si také vzájemně konkurují, překrývají se či si dokonce překážejí. Mohou integrační projekty vnést do situace jasnější světlo? Lze pomocí integrací bojovat se zvyšující se komplexitou prostředí? A proč tím nejlepším integračním řešením může být nakonec řešení bez integrace?

Pojďme na tyto otázky společně hledat odpověď na příkladech z reálných projektů využívajících integračních možností platformy ServiceNow.