Přizpůsobení procesů ITSM pro hybridní cloudová prostředí (Nicola Reeves, Robert Krajča)

Pátek 24. 1. 2020, 09:50 - 10:15 (sál A2 AKT)
Workshopy

Přednášející

Jak by se měly změnit ITSM procesy ve veřejných cloudových prostředích? Jak by tedy měly organizace vypořádat s různými verzemi procesů, které se používají v různých prostředích?

Tento workshop zkoumá, jak by se procesy měly přizpůsobovat a integrovat do hybridních cloudových prostředí.

Nicola Reeves, Robert Krajča