Jiří Skála – Tvorba “user stories” v SW projektech řízených kombinací Agile a Waterfall