Lukáš Perůtka – Tvorba konfigurační databáze na platformě ServiceNow