Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

itSMF Czech Republic z. s. (dále „itSMF CZ“) je správcem osobních údajů a plně respektuje vaše právo na soukromí a ochranu osobních údajů a přijímá osvědčené postupy v souladu s platnými zákony a předpisy EU. Aktualizovali jsme zásady ochrany osobních údajů, abychom zahrnuli nové normy stanovené v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (známé také pod zkratkou GDPR).

Nové předpisy rozšiřují stávající práva týkající se vašich osobních údajů. Patří sem možnost odvolat váš souhlas, právo na opravu a právo na zapomenutí. Zásady ochrany soukromí popisují, jaké osobní údaje uchováváme pro Vás, na jak dlouho je uchováváme a proč.

Jaké informace a jak je shromažďujeme

itSMF CZ uchovává vaše osobní údaje za podmínky, že souhlasíte s poskytnutím těchto základních údajů, které jsou uvedeny na formuláři na akcích itSMF CZ (např. výroční konference, itSM Prakticky), a to: jméno, příjmení, název pracovní pozice, jméno zaměstnavatele či společnosti, adresu, email a telefonní číslo. V některých případech vás můžeme požádat o poskytnutí dalších profesních informací, jako je velikost společnosti, pro kterou pracujete.

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, pokud se zaregistrujete jako člen spolku nebo se registrujete na některou z akcí itSMF CZ.

 

Co se stane, pokud neposkytnete osobní údaje?

Abychom vám mohli poskytnout požadované služby v rámci členství nebo akce itSMF CZ, tak potřebujeme vaše osobní údaje.

 

Jak chráníme vaše osobní údaje

itSMF CZ má nastavená technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů. Současně požadujeme, aby dodavatelé, s nimiž jsme uzavřeli smlouvu, používali také odpovídající bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů.

 

Co děláme s osobními údaji, které shromažďujeme

Osobní údaje používáme ke komunikaci s vámi, k informování o novinkách v oblasti ITSM a akcích pořádaných itSMF CZ a akcích pořádaných našimi partnery.

 

Kdy a jak sdílíme vaše osobní údaje

itSMF CZ může sdílet vaše osobní údaje směrem k třetím stranám (např. partneři akcí itSMF CZ) za podmínky, že k tomu dáte souhlas. Jakmile dáte souhlas se sdílením osobních údajů směrem k třetím stranám, budou se na vaše osobní údaje vztahovat zásady ochrany soukromí třetích stran, včetně informací, jak v budoucnu odvolat svůj souhlas.

itSMF CZ může sdílet vaše osobní údaje směrem k našich dodavatelům, kteří zajišťují provoz našich služeb (email, web) za účelem provozu daných služeb.

 

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme po celou dobu trvání obchodního vztahu (členství itSMF CZ, účast na akcích itSMF CZ) a doby vašeho souhlasu. Osobní údaje budou uchovávány po dobu členství, resp. pro osoby, které nejsou členy itSMF CZ a jsou registrované na akce itSMF CZ, po dobu 12 měsíců.

Váš souhlas s poskytnutím osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, kontakt: info@itsmf.cz

Pokud vaše členství vypršelo, tak budeme uchovávat vaše údaje na dobu 3 měsíců, abychom vás mohli informovat o prodloužení členství a činnostech itSMF CZ. Pokud nechcete zůstat v naší databázi, tak nás kontaktujte. Veškeré dotazy nebo obavy ohledně osobních údajů, které máme k dispozici, nám zašlete na email info@itsmf.cz

 

Vaše práva a volby

Chcete-li, aby byly vaše osobní údaje smazány, tak pošlete prosím požadavek na email info@itsmf.cz

Chcete-li odvolat souhlas se zasíláním elektronických materiálů itSMF CZ, tak pošlete prosím požadavek na email info@itsmf.cz

 

Kontakt – Správce osobních údajů

itSMF Czech Republic, z. s.

Rybná 24/ čp. 716, Praha 1 – Staré Město, 110 00

IČ: 270 28 976

Email: info@itsmf.cz

Vaše názory

Vaše názory, náměty a zpětná vazba je pro nás důležitá. Pošlete je na info@itsmf.cz

 

Verze 1.1 (naposledy aktualizováno 18. 11. 2020)