Jiří Pilný

18. výroční konference itSMF Czech Republic

O přednášejícím

IT lektor

Agilní nadšenec, lektor ITIL4, DevOps, PRINCE2, IPMA, SCRUM. Bohaté zkušenosti ve své praxi získával na manažerských pozicích ve veřejné správě i soukromém sektoru. V posledních letech se věnoval hlavně projektům ve společnosti Microsoft a několik let řídil projekty ve Statutárním městě Liberec. Má 15 let praxe se standardy IT Service Managementu, ITIL, řízení projektů či jako Game Leader pro byznys simulace. Mezi jeho nejúspěšnější projekty patří Úřad online, Parking Liberec, MS Nástroje pro řízení rozpočtu, investic, dotací, PRINCE2® Accelerator (SW řešení dle metodiky PRINCE2).


Program přednášejícího

Dopad AI na IT projekty

Čtvrtek, 25. ledna 2024
Místnost: Vícejazyčný sál
11:45 - 12:10
CS
Přednáška

Používání umělé inteligence (AI) v rámci projektů může přinášet výhody i výzvy. Na pozitivní straně umožňuje AI automatizaci rutinních úkolů, zvyšuje efektivitu procesů a umožňuje lepší využití dat pro rozhodování. To vede k zlepšení produktivity, rychlejšímu reagování na změny a větší schopnosti predikce trendů. Nicméně integrace AI přináší několik výzev jako je etické a právní otázky ohledně soukromí a ochrany dat, nedostatek kvalitních dat pro správné fungování AI a potenciální dopad na pracovní trh a pracovní místa v důsledku automatizace určitých činností.