Vlastimil Poláček

18. výroční konference itSMF Czech Republic

O přednášejícím

Prezident České komory PMI

Vlasta působí v oblasti projektového řízení více než dvacet let. Zkušenosti získal při řízení projektů v oblasti IT a telekomunikací, konzultacích projektového řízení a portfolio managementu ve firmách z oborů jako jsou telekomunikace, bankovnictví, automobilový průmysl i ve veřejné správě. Je absolventem Elektrotechnické a Podnikatelské fakulty VUT v Brně. Zajímá se o inovace a nové technologie. Je prezidentem České komory PMI.


Program přednášejícího

Future of Project Management

Čtvrtek, 25. ledna 2024
Místnost: Vícejazyčný sál
16:00 - 16:25
EN
Přednáška

V přednášce se zaměříme na roli a význam projektového řízení v kontextu dynamických změn, kterými prochází současná společnost. Zamyslíme se, jaké vlivy a výzvy přinášejí moderní trendy a technologické inovace do oblasti projektového řízení. Zvláštní důraz bude kladen na transformaci role projektového manažera a jeho adaptace na nové požadavky. Rozebereme, jak nové technologie změní práci nejen projektového manažera, ale i celých týmů. Představíme si aktuální trendy, vize i praktické příklady. Získáte inspiraci a přehled o tom, jak se projektové řízení adaptuje na současné výzvy.