Jiří Skála

Jiřího přednášky se na konferencích itSMF pravidelně umísťují mezi nejlépe hodnocenými, a to zejména díky jeho pragmatickému přístupu a praktické využitelnosti jeho rad. Ve svých vystoupeních zúročuje své bohaté zkušenosti jednak ze své 30leté IT praxe, z toho 20 let v oblasti ITSM, a jednak ze své rozsáhlé přednáškové a lektorské činnosti: je autorem více než pěti desítek konferenčních příspěvků a odborných článků a mnoha desítek veřejných i firemních kurzů a seminářů, jimiž prošlo několik tisíc posluchačů.