Program

Legenda:

Bloky konference
Nové trendy a přístupy v IT
Service Management – základní stavební kámen nejen pro IT
IT Security a GDPR
Digitální Česko – eGovernment

1. den
2. den

24. 1. 2019

Sál A1

09:00 - 09:10

Zahájení výroční konference itSMF

Dan Petřivalský, Patrik Šolc, Miloslav Marčan

09:10 - 09:20

Úvod

Vladimír Dzurilla

09:30 - 10:00

Digital Transformation – and the Dark Arts

Paul Wilkinson
Detail řečníka
PDF prezentace

10:00 - 10:30

IT and the business Learning from each other?

Ivor Macfarlane
Anotace přednášky
Detail řečníka
PDF prezentace

Sál A2

Sál B

Sál C

10:30 - 10:50 Přestávka na kávu

Sál A1

10:50 - 11:15

Seven aspects of designing an IT organization structure

Jiří Skála
Anotace přednášky
Detail řečníka
PDF prezentace

11:20 - 11:45

Učiní Vás gamifikace závislými na plnění SLA?

Aleš Studený, Martin Šesták
Anotace přednášky
Detail řečníků
PDF prezentace

11:50 - 12:15

Funkce moderního ServiceDesku a jejich implementace

Robert Krajča
Anotace přednášky
Detail řečníka
PDF prezentace

Sál A2

10:50 - 11:15

How StoraEnso business transformation is affecting IT Operations?

Radim Petráš
Anotace přednášky
Detail řečníka
PDF prezentace

11:20 - 11:45

Agilní projektové řízení s vazbou na agilní vývoj

Linda Lichnerová
Anotace přednášky
Detail řečníka
PDF prezentace

11:50 - 12:15

Potřebujeme ještě procesy a procesní řízení v éře DevOps a ITIL Update?

Vladimír Kufner
Anotace přednášky
Detail řečníka
PDF prezentace

Sál B

10:50 - 11:15

Řízení bezpečnosti v IT pomocí služeb

Daniel Hejda
Anotace přednášky
Detail řečníka
PDF prezentace

11:20 - 11:45

Jak se staví cloud. Zkušenosti s implementaci privátních cloud platforem v Evropě

Jan Svoboda
Anotace přednášky
Detail řečníka
PDF prezentace

11:50 - 12:15

Microsoft Modern Service Management

Daniel Jasník
Anotace přednášky
Detail řečníka

Sál C

10:50 - 11:15

Digitální Česko a jeho hlavní cíle (celkový přehled)

Vladimír Dzurilla
Anotace přednášky
Detail řečníka
PDF prezentace

11:20 - 11:45

Česko v digitální Evropě

Zbyněk Smetana
Anotace přednášky
Detail řečníka
PDF prezentace

11:50 - 12:15

Digitální ekonomika a společnost

Petr Očko
Anotace přednášky
Detail řečníka
PDF prezentace

12:15 - 13:15 Oběd

Sál A1

13:15 - 13:45

Information security and the IT service desk

Stuart Rance
Anotace přednášky
Detail řečníka
PDF prezentace

13:45 - 14:15

The rise of the people, not machines

Barclay Rae
Anotace přednášky
Detail řečníka
PDF prezentace

14:20 - 14:45

ITIL version 4 - news and highlights

Stuart Rance, Barclay Rae
Stuart Rance
Barclay Rae

14:50 - 15:15

Potřebuje ITSM velký třesk? - Panelová diskuse "Novinky v ITILu a v ITSM" / Panel discussion "New trends - ITIL and ITSM"

Moderátor Dan Petřivalský
účastníci: Stuart Rance, Barclay Rae, Ivor Macfarlane, Paul Wilkinson, Vladimír Kufner

Sál A2

13:15 - 13:45

Continual service improvement - věda, umění, či filozofie?

Martina & John Milton
Anotace přednášky
Detail řečníků
PDF prezentace

13:45 - 14:15

DevOps je organizační kultura. Umíme s ní v IT pracovat?

Ludmila Vráželová, Irena Konečná
Anotace přednášky
Detail řečníků
PDF prezentace

14:20 - 14:45

There is no digitization without IT Financial Management

Tom Schroeder
Anotace přednášky
Detail řečníka
PDF prezentace

14:50 - 15:15

Tvorba konfigurační databáze na platformě ServiceNow

Lukáš Perůtka
Anotace přednášky
Detail řečníka
PDF prezentace

Sál B

13:15 - 14:15

What type of Problem Solver are you?

Alexander Hocking
Detail řečníka
PDF prezentace

14:20 - 15:15

Díky Service desku jsme přežili odchod manažerky HR

Petr Vitouch, Jozef Hlaváč
Petr Vitouch
Jozef Hlaváč
PDF prezentace

Sál C

13:45 - 14:15

Informační koncepce ČR

Pavel Hrabě
Detail řečníka
PDF prezentace

14:20 - 14:45

Úloha a kompetence OHA v éře Digitálního Česka

Petr Kuchař
Detail řečníka
PDF prezentace

14:50 - 15:15

Propojený datový fond

Ondřej Felix

15:15 - 15:35 Přestávka na kávu

Sál A1

15:35 - 16:00

Je ochrana soukromí dalším compliance programem?

Eva Škorničková
Anotace přednášky
Detail řečníka
PDF prezentace

16:05 - 16:30

Ochrana osobních údajů a kybernetická bezpečnost v roce 2019 z pohledu certifikačního orgánu.

Michal Hager
Anotace přednášky
Detail řečníka
PDF prezentace

16:35 - 17:00

Panelová diskuse GDPR a ochrana osobních údajů

Moderátor: Dan Petřivalský účastníci: Eva Škorničková, Michal Hager, Miroslava Matoušová

17:05 - 17:30

CSI - the only way is up

Alexander Hocking
Anotace přednášky
Detail řečníka
PDF prezentace

17:35 - 18:00

Nové standardy OMG pro modelování

Ivana Šabatová
Detail řečníka
PDF prezentace

18:05 - 18:20

Shrnutí 1. dne

Dan Petřivalský, Patrik Šolc
Patrik Šolc

Sál A2

15:35 - 16:00

Pravda nebo mýtus? "Každé IT by mělo fungovat jako service provider."

Zdeněk Kvapil
Anotace přednášky
Detail řečníka
PDF prezentace

16:05 - 16:30

Implementace Service Desku ve Finanční správě ČR

Petr Grochol
Anotace přednášky
Detail řečníka
PDF prezentace

16:35 - 17:00

HPE DEVOPS BUSINESS SIMULATION PART-1

Nicola Reeves & John F. McDermott
Detail řečníků
PDF prezentace

17:05 - 18:00

HPE DEVOPS BUSINESS SIMULATION PART-2

Nicola Reeves & John F. McDermott
Detail řečníků

Sál B

15:35 - 16:30

Modern Service Desk at Digital Age

Robert Nowak
Anotace přednášky
Detail řečníka

16:35 - 17:05

Máme se připravit na Big Bang v podobě AI a Virtuálních agentů?

František Kvintus, Filip Láznička
Anotace přednášky
Detail řečníků
PDF prezentace

17:05 - 17:55

Tvorba "user stories" v SW projektech řízených kombinací Agile a Waterfall

Jiří Skála
Anotace přednášky
Detail řečníka
PDF prezentace

Sál C

15:35 - 16:00

Standardizace portálu v době portálové

Roman Vrba
Detail řečníka

16:05 - 16:30

Benchmarking ústředních orgánů veřejné správy

Martin Tax

16:35 - 17:00

Projekt eGovernment Cloud

Miroslav Tůma
Anotace přednášky
Detail řečníka
PDF prezentace

Networking party itSMF, vyhlášení cen itSMF Awards 2019

18:20 - 21:30