Program

18. výroční konference itSMF Czech Republic

Kategorie programu

Přednáška
Keynote
Panelová diskuze

Položky programu

Změny v programu vyhrazeny. Ze závažných důvodů mohou nastat až do startu jednotlivých přednášek.

Hlavní sál

Vřelé uvítání
13:00 - 13:10
CS
Rob Akershoek
Leveraging AI in IT Service Management
Rob Akershoek
13:10 - 13:50
EN
Detail

This presentation will provide a comprehensive overview of how Artificial Intelligence (and Generative AI) can be used in enhance your IT service management processes and DevOps practices. A complete overview is provided of all use cases, trends and developments related to AI for ITSM. 

Key topics discussed in his presentation:

 • Trends and opportunities of using AI in IT Service Management and DevOps.
 • How can AI be used in ITSM? What are the possible use cases?
 • How does AI impact ITSM people, processes, and tools? 
 • How can you benefit from AI in ITSM?
 • Where to start the AI journey in your IT organization?
 • What will come next? What are future developments? 
How to success at AI projects
13:50 - 14:30
EN
Coffee break
14:30 - 15:00
Jindřich Kasal
Application observability in age of AI
Jindřich Kasal
15:00 - 15:25
EN
Detail

How to make sense of data generated by infrastructure and applications to meet my SLA? In this presentation, we take a look into the concept application “observability” as an evolutionary step, a move from traditional application performance monitoring and its impact on IT Service Management. Presentation will help IT managers to better understand how observability solutions can improve collaboration between Dev and Ops.

 • What is “Observability', its role in providing a comprehensive view of IT infrastructure, applications, networks, databases, and more.
 • How this holistic approach enables IT managers to proactively manage systems, anticipate issues, and enhance overall service delivery.
 • What machine learning models are employed to analyze vast amounts of data from various IT components.
 • Things to consider, when embarking on full stack observability journey
Change Enablement and Human Factor
15:30 - 15:55
CS
Dean Clayton
Intelligent Service Management – the future is already here
Dean Clayton
16:00 - 16:25
EN
Detail

So far, technology has enabled some level of self-service but hasn’t delivered the best experience. In this presentation, we will explore how organizations can revolutionize Tier 1 and live agent support with generative AI, which uses a private large language model (LLM) to engage users with a conversational approach and contextually relevant responses without compromising security.

We will not look at theoretical future of AI in ITSM, but will discuss the real technology that is already here today to enable unseen levels of productivity and user experience.

Coffee break
16:30 - 17:00
Panelová diskuze
17:00 - 17:40
EN
Zakončení prvního dne
17:40 - 17:50
CS
Networking
18:00 - 22:00

Vícejazyčný sál

Coffee break
14:30 - 15:00
Jakub Novotný
Model Factory – MLOps framework
Jakub Novotný
15:00 - 15:25
CS
Detail
 • Ako sme sa v Telekome dostali cez domény AI a ML až k MLOps?
 • Prečo sme sa rozhodli si vybudovať vlastný MLOps framework – Model Factory?
 • Čo všetko nám poskytuje a aká je jeho architektúra?
 • Prečo sa nám oplatilo do toho ísť a aké benefity to prináša?
 • Čo plánujeme ďalej a aká bude naša budúcnosť v doméne MLOps?

Tak aj o tom všetkom bude moja prednáška na tému Model Factory.

Přednáška od CACIO
15:30 - 15:55
CS
Jan Strakoš
Portál živnostenského podnikání jako výzva pro AI
Jan Strakoš
16:00 - 16:25
CS
Detail

Vize či sny o zapojení AI: pokud jde služby pro veřejnost zejména

 • využití NPL AI – hlasové vyhledání
 • chatbot
 • automatické generování statistických údajů a analýzy z veřejné části z rejstříku
 • nastavení procesů k automatické nápravě asistence v rámci elektronického podání
 • Průvodce podnikáním – poskytnutí relevantních a přesných informací na základě konkrétního
  požadavku uživatele, navigace
 • vyhledání podnikatelského subjektu vč. následného výpisu a tisku, popř. exportu v el. podobě
  určeným komunikačním kanálem
 • vyřizování reklamace správnosti údajů zapsaných v živnostenském rejstříku atd.

Pokud jde o služby pro živnostenské úřady:

 • rychlejší vyřizování žádostí, správa evidencí, snížení chyb a snížení administrativní zátěži
 • automatické reporty nadřízeným orgánům
 • automatizace větší části procesů
 • vyhledávání metodik, stanovisek, elektronická správa a archivace dokumentů
Coffee break
16:30 - 17:00
Networking
18:00 - 22:00

Hlavní sál

Zahájení druhého dne konference
08:50 - 09:00
CS
Ivor Macfarlane
To look to the future, take note of the past
Ivor Macfarlane
09:00 - 09:40
EN
Detail

Our future will feature AI, that is surely true. But what that future will actually be like is hard to know and expectations and predictions are often influenced by our own current ideas and opinions. This talk will be a personal perspective based on over 40 years of service management, and observing how common sense and learning from other experiences has not always been among ITSM's major strengths.

Jaro Tomik
AIOps – “Why are organisations not using Machine Learning to significantly reduce their MTTR yet?”
Jaro Tomik
09:45 - 10:10
EN
Detail

AIOps – “Why are organisations not using Machine Learning to significantly reduce their MTTR yet?” 

Automation and AI can be a cost-effective way to manage IT incidents, allowing employees to focus on more high-value work. In this talk, we will cover what AIOps is, its business value, the current state of AIOps, vendor vs real market view, what are the blockers to adoption, and the journey customers typically take to achieve it successful adoption.

Coffee break
10:15 - 10:45
Stephan Brendel
BRM – the next logical step for IT Service Managers
Stephan Brendel
10:45 - 11:10
EN
Detail

Managing customers through a limited number of interfaces is unfortunately too short of a jump. Customer satisfaction and fulfilling SLA’s don’t align, Service Managers are perceived as order takers and not consultants for strategic business decisions. The role of the BRM has a stronger standing, is not based on IT (and not on ITIL at all) and will make a real difference. I will show examples and career paths how to get there.

David Skowronek
ServiceNow: The AI in IT Service Management and Beyond
David Skowronek
11:15 - 11:40
EN
Detail

Prezentace je zaměřena na platformu ServiceNow a její implementaci AI řešení. Během prezentace projdeme jednotlivé fáze IT Service Managementu a na praktických příkladech vysvětlíme, jak různé implementace AI pomohou zvýšit spokojenost koncových uživatelů, efektivitu (nejen) Service Desku a celkovou efektivitu IT Service Management procesů. Prezentace se soustředí na IT Service Management, ale bude ukázáno i využití AI mimo IT Service Management, např. při psaní kódu.

Martin Vitouš
Přednáška Martina Vitouše
Martin Vitouš
11:45 - 12:10
CS
Pauza na oběd
12:15 - 13:15
Lucie Nová
Přednáška Lucie Nové
Lucie Nová
13:15 - 13:40
CS
Vlastimil Poláček
Future of Project Management
Vlastimil Poláček
13:45 - 14:10
CS
Detail

V přednášce se zaměříme na roli a význam projektového řízení v kontextu dynamických změn, kterými prochází současná společnost. Zamyslíme se, jaké vlivy a výzvy přinášejí moderní trendy a technologické inovace do oblasti projektového řízení. Zvláštní důraz bude kladen na transformaci role projektového manažera a jeho adaptace na nové požadavky. Rozebereme, jak nové technologie změní práci nejen projektového manažera, ale i celých týmů. Představíme si aktuální trendy, vize i praktické příklady. Získáte inspiraci a přehled o tom, jak se projektové řízení adaptuje na současné výzvy.

Gabriela Dostálová
Change management
Gabriela Dostálová
14:15 - 14:40
CS
Detail

Přednáška přinese pohled na úspěšné řízení změn nejen v informačních technologiích. Zaměří se na strategie implementace nových systémů, procesů a technologií s důrazem na minimalizaci odporu a optimalizaci adaptace pracovníků. Přednášející se zaměřuje na klíčové faktory úspěšného change managementu, včetně efektivní komunikace, angažovanosti týmu a vytváření podpůrného prostředí pro inovace. Účastníci získají praktické nástroje pro úspěšné provádění změn v IT prostředí a budou se moci inspirovat konkrétními příklady a best practices.

Coffee break
14:45 - 15:15
Přednáška od itSMF Slovakia
15:15 - 15:40
CS
Panelová diskuze
15:45 - 16:25
Zakončení druhého dne
16:25 - 16:45
CS

Vícejazyčný sál

Přednáška Zlatého partnera konference
09:45 - 10:10
Coffee break
10:15 - 10:45
Přednáška Zlatého partnera konference
10:45 - 11:10
CS
Přednáška od GuideVision
11:15 - 11:40
CS
Přednáška Zlatého partnera konference
11:45 - 12:10
CS
Pauza na oběd
12:15 - 13:15
David Alimov
AI a automatizace služeb s podporou DevOps
David Alimov
13:15 - 13:40
CS
Cena ITSMF – IT Projekt roku 2023
13:45 - 14:10
CS
Cena ITSMF – IT Projekt roku 2022
14:15 - 14:40
CS
Coffee break
14:45 - 15:15