Jan Strakoš

18. výroční konference itSMF Czech Republic

O přednášejícím

Ředitel odboru živností a spotřebitelské legislativy Ministerstva průmyslu a obchodu

Je od r. 2021 ředitelem odboru živností a spotřebitelské legislativy na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR. Vzhledem k tomu, že jeho odbor fakticky vykonává působnost Živnostenského úřadu ČR jako ústředního orgánu státní správy pro oblast živnostenského podnikání, od samého počátku uvedení do funkce se zasazuje o modernizaci a digitalizaci této oblasti státní správy a o její popularizaci směrem k veřejnosti. Aktivně se věnuje také vzdělávací činnosti úředníků, strážníků, policistů a modernizaci státní správy, v rámci níž popularizuje především využívání chytrých technologií. Patří k předním českým expertům v oblasti přestupkového práva a od r. 2021 je členem expertní skupiny Evropské komise pro politický dialog a výměnu zkušeností v oblasti spotřebitelské politiky. Své vědecko-výzkumné aktivity zaměřuje na problematiku vzájemného působení správního a trestního práva a práva informačních a komunikačních technologií. K 1. 1. 2023 se pod jeho vedením podařilo jeho týmu spustit zcela nový Portál živnostenského podnikání, který nabízí zejména pro podnikatelskou veřejnost ale i pro živnostenské úřady celou řadu užitečných služeb.


Program přednášejícího

Portál živnostenského podnikání jako výzva pro AI

Středa, 24. ledna 2024
Místnost: Vícejazyčný sál
16:00 - 16:25
CS
Přednáška

Vize či sny o zapojení AI: pokud jde služby pro veřejnost zejména

 • využití NPL AI – hlasové vyhledání
 • chatbot
 • automatické generování statistických údajů a analýzy z veřejné části z rejstříku
 • nastavení procesů k automatické nápravě asistence v rámci elektronického podání
 • Průvodce podnikáním – poskytnutí relevantních a přesných informací na základě konkrétního
  požadavku uživatele, navigace
 • vyhledání podnikatelského subjektu vč. následného výpisu a tisku, popř. exportu v el. podobě
  určeným komunikačním kanálem
 • vyřizování reklamace správnosti údajů zapsaných v živnostenském rejstříku atd.

Pokud jde o služby pro živnostenské úřady:

 • rychlejší vyřizování žádostí, správa evidencí, snížení chyb a snížení administrativní zátěži
 • automatické reporty nadřízeným orgánům
 • automatizace větší části procesů
 • vyhledávání metodik, stanovisek, elektronická správa a archivace dokumentů