Jiří Skála

18. výroční konference itSMF Czech Republic

O přednášejícím

IT manager

Jiří Skála je uznávaným principal konzultantem ve společnosti GuideVision, kde exceluje ve svém oboru. Jeho přednášky a workshopy jsou známé díky propojení hlubokých technických znalostí s praktickými příklady z reálného světa, což účastníkům pomáhá lépe porozumět komplexním konceptům. Skála se odlišuje unikátní schopností přizpůsobit obsah kurzu specifickým potřebám posluchačů, čímž zvyšuje interaktivitu a zapojení. Jeho konferenční příspěvky jsou oceňovány pro jejich aktuálnost, inovativní pohledy a strategické myšlení v oblasti IT a servisního managementu. Tento text byl vygenerován chatbotem GPT-4.


Program přednášejícího

Jak se promění ITSM profese díky AI?

Čtvrtek, 25. ledna 2024
Místnost: Vícejazyčný sál
14:00 - 14:25
CS
Přednáška

Existují názory, že zavádění nových AI aplikací povede k zániku některých profesí, oblast IT
a IT Service Managementu nevyjímaje. Je tedy na místě si položit otázku, jak AI aplikace ovlivní
stávající a mnoha lety praxe cizelované metody a postupy navrhování, plánování, zavádění a
provozování systémů řízení informatiky? Je AI schopna poskytnout ITSM konzultantům a manažerům
účinnou pomoc? Je např. AI schopna na základě vstupních dat navrhnout ITSM proces nebo value
stream pro konkrétní prostředí? Nebo snad žádný ITSM konzultant či ITSM manažer nebude potřeba,
protože AI bude řídit informatické prostředí mnohem lépe a efektivněji než lidé? Viz například oblast
AIOps.

V tomto příspěvku si v krátkosti shrneme, co je to AI, a provedeme sumarizaci článků, které již byly na téma vlivu AI na budoucnost ITSM profese publikovány. Také se na tuto otázku zeptáme chatbota
GPT-4. Především budeme zkoumat, zda stávající AI aplikace vykazují skutečně známky opravdové
inteligence, a to na několika konkrétních příkladech v několika AI nástrojích. Cílem těchto ukázek bude
poskytnout několik důkazů pro tvrzení, že ITSM profese nezaniknou, ale promění se takovým
způsobem, že budou vyžadovat vyšší a podrobnější profesní znalosti než dosud. Ovšem jen do doby,
než bude k dispozici artificial general intelligence (AGI).